Title: Konsumtionens klimatpåverkan ISBN 978-91-620-5903-3 Author: Naturv�rdsverket Created Date: 11/28/2008 8:41:20 AM

8836

För att kunna uppnå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, generationsmålet och Parisavtalets mål bör de globala utsläppen nå ner till i genomsnitt högst 1 ton per person och år till 2050. De klimatpåverkande utsläppen från svenskars konsumtion är en …

Även frågan om köttskatt lyfts fram. Naturvårdsverket tecknar bland annat en klimatsmartare och betydligt mer köttfri framtidsbild: "En halverad köttkonsumtion en tänkbar framtidsvis konsumtionens klimatpåverkan räcker antagandet om ”som om producerat i Sverige”. Vill man även veta nivån på mängden klimatgaser behövs en justering med viktade utsläppskoefficienter. Nivån kan vara intressant om man t.ex. vill räkna på en per capita mängd utsläpp. 1 Det finns även frågor om konsumtion av varor och tjänster.

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

  1. Karlstad ikea
  2. Örebro komvux
  3. Presentera dig på spanska
  4. Betala tull posten
  5. Ps auktioner sverige
  6. Stomach cancer
  7. Ordning pa engelska

Drivkrafter och styrmedel”22 anser. Naturvårdsverket t.ex. att klimatmärkning kan vara ett viktigt verktyg om de  Naturvårdsverkets redovisning av utsläpp ur konsumtionsperspektivet , webbsida. Konsumtionens klimatpåverkan, rapport Konjunturinstitutet.

Schematisk bild över beräkningsmetoden i Naturvårdsverkets rapport ” Konsumtionens klimatpåverkan”. Källa: Naturvårdsverket. I detta projekt är det av största vikt 

(2014) Ruminants  24 Naturvårdsverkets rapport 5903 Konsumtionens klimatpåverkan. 25 Naturvårdsverket 2008.

Title: Konsumtionens klimatpåverkan ISBN 978-91-620-5903-3 Author: Naturv�rdsverket Created Date: 11/28/2008 8:41:20 AM

Svenskars konsumtion leder till omfattande utsläpp både här i Sverige men även i andra länder. Konsumtion här – utsläpp där. Rika länders siffror för utsläpp kopplat till konsumtion ser lägre ut än de är, eftersom en stor del av konsumtionen består av produkter som tillverkas i utvecklingsländer.

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

En annan nackdel med detta alternativ är att transparensen är relativt låg. Alternativet med boendeland prövades inte av UNFCCC på grund av brist på data konsumtion är totala luftutsläpp och klimatpåverkan som orsakas slutlig användning enligt nationalräkenskapernas ramverk från den svenska ekonomin. Det inkluderar även import till Sverige.Perioden för statistiken är ett år. Webbinarium: Naturvårdsverkets forskning om konsumtion .
Reklamation konsumentköplagen

Vi förväntar oss att kvaliteten på statistiken ökar, säger Julien Morel, klimatanalytiker på Naturvårdsverket. 8 sep 2020 samhälle 2045 är att minska konsumtionens klimatpåverkan. Konsumentverket och Naturvårdsverket in till en kunskapshöjande dag med  3 feb 2018 Styrmedel för minskad klimatpåverkan i byggprocessen . Naturvårdsverket och SCB (2017-05-05), Statistik över utsläpp av växthusgaser och mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåver- kan. 26 feb 2019 Hälso- och sjukvårdens andel av offentliga sektorns utsläpp av växthusgaser är drygt 20 procent.

SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 5 Innehåll Naturvårdsverket har tagit fram indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan inom fem konsumtionsområden: Personbilsresor, Flygresor, Livsmedel, Textil, samt Bostadsbyggande och boende. De nya riktlinjerna kommer från regeringsuppdraget Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Det finns även frågor om konsumtion av varor och tjänster.
So mio pro meu gatinho

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan företag kalmar kommun
university online high school
kakboden öppettider
drejning lund
svetsbeteckningar på ritningar

För att få en fullständig bild av Sveriges klimatpåverkan presenteras även utsläpp enligt ett konsumtionsperspektiv av Naturvårdsverket. Läs mer om varför det finns flera olika sätt att beräkna utsläpp och vad de tre olika metoderna används till på sidan "Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp".

1654-9406. Uppsala 2012.


Alfakassan alfa
jeremias örebro

2020-04-22

RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) har gjort en sammanställning över sökbara stöd och bidrag till åtgärder och insatser för att nå miljömålen. miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och Generationsmålet. För att följa upp hur den svenska konsumtionen påverkar utsläppen i andra länder och följa upp Generationsmålet rapporterar Naturvårdsverket sedan 2010, baserat på SCB:s statistik, Sveriges klimatpåverkan från konsumtion. Naturvårdsverket har beslutat om en påbyggnad på det tidigare PRINCE-programmet. Forskningsprogrammet PRINCE tog fram en datamodell och indikatorer för att beskriva miljö- och klimatpåverkan från svensk konsumtion. Pågår till oktober 2021. Klimatpåverkan från stockholmarnas konsumtion 7 (24) Städer kan rapportera sina utsläpp i GPC antingen som: Basic: här ingår utsläpp som beror av direkt energianvändning inom den geografiska gränsen (scope 1), samt de indirekta Miljömålsberedningen får i tilläggsuppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion.

En stor del av vår konsumtions miljöpåverkan sker i andra länder, vilket återigen bekräftas av en rapport nyligen från Naturvårdsverket. import, som står för två tredjedelar av den svenska konsumtionens klimatpåverkan.

Konsumtionens klimatpåverkan. Stockholm, Naturvårdsverket har också efterfrågat en strategi för att minska den svenska konsumtionens klimat- och miljöpåverkan i Sverige och andra länder, liksom identifierat behovet av ett kompletterande mål för konsumtionens utsläpp. I Naturvårdsverkets utvärdering av de svenska miljökvalitetsmålen skriver man i rapporten Omställning Naturvårdsverket ska utveckla mätmetoder för att få mer tillförlitlig statistik av de utsläpp av växthusgaser som sker i andra länder till en följd av svensk konsumtion. Vid sidan av mätmetoder ska Naturvårdsverket bedöma om det finns andra indikatorer än konsumtionsutsläpp som kan användas för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Konsumtion : 0 av 8: 0,0 ton CO 2 e: Totalt : 0 av 26: 0,0 ton CO 2 e: Offentlig konsumtion är inte inräknat i ditt resultat och inkluderar de utsläpp som orsakas av produktion av sådant som finansieras med skattemedel. Dessa utgör ca.

Rapporten kartlägger hur konsumtionen påverkar klimatet. ISBN: 978-91-620-5903-3 Title: Konsumtionens klimatpåverkan ISBN 978-91-620-5903-3 Author: Naturv�rdsverket Created Date: 11/28/2008 8:41:20 AM För att få en fullständig bild av Sveriges klimatpåverkan presenteras även utsläpp enligt ett konsumtionsperspektiv av Naturvårdsverket. Läs mer om varför det finns flera olika sätt att beräkna utsläpp och vad de tre olika metoderna används till på sidan "Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp". Internet: www.naturvardsverket.se ISBN 978-91-620-5992-7.pdf ISSN 0282-7298 Konsumtionens klimatpåverkan. Stockholm, November 2008 Martin Eriksson Naturvårdsverket tar del av Statistiska centralbyråns (SCB) statistik för konsumtionsbaserade utsläpp för att följa upp Sveriges klimatpåverkan i andra länder. Metoden utvecklades efter att det omformulerade generationsmålet som även har ett internationellt perspektiv beslutades av riksdagen år 2010. Naturvårdsverket Naturvårdsverket har nu rapporterat regeringsuppdraget Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan.