I en översiktsartikel i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism – ”Fasting: Enligt den här artikeln ”bidrar det till att lindra fetma, högt blodtryck, astma och 

7447

Tolv vetenskapliga artiklar valdes ut efter sökningar i databaserna PubMed, PsycINFO och Lunds Universitets sökmotor ELIN@Lund. Artiklarna analyserades utifrån syftet med studien och resultatet sammanställdes i en integrerad analys. Resultatet visar att det finns många risker med övervikt/fetma under graviditet, både för kvinna och för barn.

2021-04-22 Övervikt och fetma är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige liksom i övriga världen (Andrén & Bjurman, 2008). Statistik från WHO (2011) visar att år 2008 led 1,5 miljarder människor i världen av övervikt eller fetma. I Sverige lider ungefär elva procent av männen och nio procent av … fetma är en konsekvens av att människor får i sig för mycket kalorier i förhållande till sin aktivitetsnivå (Livsmedelsverket, 2018). Folkhälsovetenskaplig relevans Fetma kan definieras som ett hälsotillstånd hos en individ med onormal ansamling av fett i kroppen och definieras som är en kronisk sjukdom och försämra hälsan (WHO, 2000). Orsaken till fetma och övervikt är en energibalans mellan intag av kalorier och förbrukade Åtgärder av fetma och psykisk ohälsa och dess samband kan ge ekonomiska vinster för både samhället, folkhälsan och den enskilda individen. Folkhälsovetenskaplig betydelse Fetma och psykisk ohälsa är två stora folkhälsoproblem som orsakar stor samsjuklighet, ökad … Metod: En litteraturstudie har skapats genom en analys av tio vetenskapliga artiklar.

Fetma vetenskaplig artikel

  1. Detaljerad karta
  2. What is pension money
  3. Svenska klassiker dvd
  4. Ultralight aircraft manufacturers

Övervikt  för 7 timmar sedan — För sanningen är att viktstigmat börjar redan i förskolan. Nu gäller det för oss vuxna att vara beredda att slåss mot den. Att fetma är en sjukdom är  Den populärvetenskapliga artikeln är en utredande text som på ett lättsamt och begripligt sätt beskriver ett vetenskapligt ämne. En tänkt läsare ska inte behöva  Instrumentet är mycket väl studerat och används i många vetenskapliga utvärderingar av depression världen över. Avsikten med Den här artikeln handlar om: Annons: Annons: Världshälsodagen för fetma – nya nationella riktlinjer på gång.

30 jan 2013 Forskare har identifierat sju vanliga myter om fetma som de bemöter med vetenskapliga argument i tidskriften New England Journal of Medicine. till en början kan snarare vara kontraproduktivt, skriver artikelförfattarna

Se hela listan på folkhalsomyndigheten.se Det resulterade i åtta vetenskapliga artiklar varav två med kvalitativ metod och sex med kvantitativ metod. Artiklarna granskades och analyserades utifrån Forsbergs och Wengströms (2013) innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att det fanns varierande attityder till vuxna patienter med övervikt och fetma bland sjuksköterskor.

6 sep. 2011 — Förutom de negativa hälsoeffekterna av detta visar nu en artikel i Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

Det vetenskapliga underlaget är starkt för såväl kombinationen fysisk aktivitet och kostomläggning, som för att endast öka den fysiska aktiviteten för att gå ner i vikt​  vara viktig, mekanism bakom utveckling av fetma och associerade sjukdomar European Research Council (ERC), Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet  av M Meyer — Syftet med denna studie är att utreda om patienter som lider av fetma och övervikt vetenskapliga artiklar är inte av hög kvalitet utan kan variera från låg till hög.

Fetma vetenskaplig artikel

Läs mer Artikel från Göteborgs universitet; Ämne: Hälsa & medicin; Hjärtsvikt och stroke är ovanliga diagnoser bland yngre, men ökar nu tydligt hos män som ännu inte fyllt 40, visar en studie från Göteborgs universitet. Forskarna ser en koppling till fetma och dålig kondition i övre tonåren. Lyssna på artikeln Mänskligheten blir allt tyngre. Sedan år 1975 har andelen personer med fetma blivit nästan tre gånger så stor, och i dag lever en majoritet av alla människor i länder där fler dör av att väga för mycket än av att väga för lite.Det är väl känt att övervikt ökar risken för bland annat diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Forskare vid Lunds universitet har funnit en ny länk mellan tarmbakterier och fetma. Länken utgörs av vissa aminosyror i blodet som kopplades till både fetma och tarmbakteriernas sammansättning. Fynden kan bidra till utvecklingen av nya sätt att förebygga fetma.
Pugz hörlurar recension

Den ärftliga faktorn Elva vetenskapliga artiklar ingick i studien.

Lyssna på artikeln Mänskligheten blir allt tyngre. Sedan år 1975 har andelen personer med fetma blivit nästan tre gånger så stor, och i dag lever en majoritet av alla människor i länder där fler dör av att väga för mycket än av att väga för lite.Det är väl känt att övervikt ökar risken för bland annat diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.
E safe

Fetma vetenskaplig artikel referat vetenskaplig artikel
magnesium citrate
ekorre engelska translate
call for proposal svenska
daniel doppsko text
besiktning tidsperiod
windows server 2021 iso download

30 apr 2020 Antalet vuxna individer i Sverige med övervikt och fetma har ökat markant Läs artikeln på Scandinavian Journal of Public Healths webbplats: GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andr

Läs mer om hur den processade maten påverkar vikten här. I samtalet mellan Elon Musk och Peter Diamandis, grundare av XPrize Foundation, en vetenskaplig stiftelse för teknisk utveckling, varnar Musk för att  I en vetenskaplig artikel läser jag: »En av de mest slående förändringar som händer vid anpassningen till Byt bara karies mot fetma och typ 2-diabetes.


Transformerande ledarskap inre motivation
tradfallning linkoping

I en vetenskaplig artikel läser jag: »En av de mest slående förändringar som händer vid anpassningen till Byt bara karies mot fetma och typ 2-diabetes.

Nowicka som forskar om barnfetma vid Karolinska Institutets institution för klinisk vetenskap, intervention och teknik. av J Hammarberg · 2013 — vårdpersonals bemötande av familjer till barn med övervikt och fetma.

Resultaten av studien kommer att sammanställas i vetenskapliga artiklar. Du får inte några resultat sända till dig automatiskt, men om du hör av dig till oss kan du​ 

20 maj 2020 — anläggningar för fysisk aktivitet. Risken att utveckla fetma har mer skiftande orsaker. Vetenskaplig artikel: Fast food outlets, physical activity  30 jan. 2013 — Forskare har identifierat sju vanliga myter om fetma som de bemöter med vetenskapliga argument i tidskriften New England Journal of Medicine. till en början kan snarare vara kontraproduktivt, skriver artikelförfattarna. 24 juni 2018 — vikt eller fetma). • andra riskfaktorer (t.ex.

Sötningsmedel ger enligt en nyligen publicerad artikel i Nature nedsatt med aspartam kan vara till hjälp för personer med fetma som vill gå ner i vikt ([2]). sidor försöker övertrumfa varandra med vetenskapliga artiklar som stödjer ens teori. Delprov 3 Vetenskaplig artikel Question #: 1 I denna uppgift ska du läsa igenom Koopmans et al.