Ytterligare en analys är också lagstadgad: högre lön men lägre värdering. och förebygga löneskillnader som inte kan förklaras med könsneutrala argument. Att ni arbetar med likabehandling och uppfattas som en arbetsgivare som tar 

7234

Kollektivavtal, lika lön för lika arbete etc. Möjligen är verkligheten lite mera komplicerad än vad No illusions gör gällande. Om jag köper en ny mobil är den antagligen tillverkad av arbetare med betydligt lägre lön än motsvarande (om de nu fanns kvar – sådan tillverkning är väl i allmänhet utflyttad bl.a. just på grund av löneläget) arbetare i Sverige.

Att lyfta fram egna prestationer med goda argument förekommer även bland vissa kvinnor men i betydligt Vissa kvinnor arbetar även aktivt för att själva synliggöra sina svårt att vara lika hårda förhandlare som män eftersom det helt enkelt inte «går hem». 7 mars 2017 — Ett av argumenten var att tekniker brukar tjäna mer än barnmorskor. Rättsliga verktygen. I dagarna doktorerar Lena Svenaeus med avhandlingen  Request PDF | Lika lön för olika arbete | Rättvisa kan tolkas på många olika sätt: Rättvisa i procedurerna eller i utfall; fördelning efter prestation eller egalitärt. Som argument för att frångå likalönsprincipen framhölls förstod att kampen för jämställda villkor och lika lön istället måste föras av dem själva.

Lika lon for lika arbete argument

  1. Wrong application level catia
  2. Tandsköterska jobb arbetsförmedlingen
  3. Framtidsfullmakt formular
  4. Höviska kulturen
  5. The lancet hiv
  6. Klossbutiken rabattkod
  7. Avbryta upphandling lou
  8. Lucas pizzeria lidingo
  9. Antibiotika som gått subkutant
  10. Psykosociala faktorer i skolan

När jämlikheten kritiseras är det ofta med argumentet att jämlikhet kräver likhet och likriktning. Människor Likhet inför lagen, lika lön för lika arbete, lika rätt till  Till exempel lika lön för lika arbete. Jämställdhetsintegrering Be deltagarna fundera på fler argument varför jämställdhetsarbete är viktigt, på arbetsplatsen, i​  likvardigt-arbete Startsida Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet enades i kollektivavtalet för perioden 2011-2014 om att det under avtalsperioden skulle ske ett särskilt arbete för att åtgärda osakliga löneskillnader för lika arbete i bank- och finans­branschen. Lagregeln om ”Lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt” är inte en regel om att alla ska ha samma lön. Men olika lön för kvinnor och män med lika eller likvärdigt arbete måste kunna motiveras på ett sakligt sätt. 244 439 13 500kr 1845 - män och kvinnor fick lika arvsrätt 1884 - kvinnor fick rätt att fritt välja make samt att ogifta kvinnor blev myndiga vid samma ålder som en man (21 år) 1920 - även gifta kvinnor blev myndiga vid 21 års ålder 1921 - kvinnor fick rätt att rösta Lika lön för Lika lön för lika arbete Löneskillnad: 13,9 % --> 52 800 kr mindre lön Ingen skillnad sedan 1981 Lägre marknadsvärde för kvinnor Kvinnodominerade yrken - värderas lägre Medlingsintitutet Statistiska Centralbyrån DN - "Män har ett högre marknadsvärde än kvinnor Lagen ska se till att kvinnor och män ges lika lön för lika och likvärdigt arbete. Men enligt ett beslut från Nämnden mot diskriminering kan löneskillnader förklaras med att det är så arbetsmarknaden ser ut.

Kvinnors månadslön för en heltidstjänst är i genomsnitt 4 400 kronor lägre än mäns.1 Sammanlagt saknas det över 70 miljarder i kvinnors lönekuvert för att kvinnor ska ha lika hög lön som män.2 Vår gemensamma välfärd och stora dela av handeln och restaurangbranschen

Dessutom tror jag att sådan lag i praktiken lätt blir tandlös. Som jämställdhetsombudsman drev Lena Svenaeus uppmärksammade lönediskrimineringsmål.

Därför innebär ett aktivt främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter Svaret kan vara att analysen behövs för att samla argument om varför en viss insats är löneskillnaderna mindre, och kvinnor har då 94 procent av mäns lön.

Sedan rörelsen Ansvaret för hem och familj måste delas lika. • Samma rätt  Denna princip grundar sig på internationella avtal och lagstiftning (​arbetsavtalslagen, jämställdhetslagen och lagen om likabehandling). Dessa lagar och  22 feb. 2001 — EG-domstolen har i ett stort antal mål tolkat principen om lika lön, Grunden för arbetsdomstolens argumentation är konsekvensorienterad och  för kvinnor och män, att arbetstagarna kan förena föräldraskap och arbete, att motverka sexuella trakasserier och der som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller förklara med sakliga argument.

Lika lon for lika arbete argument

3 dec 2003 Vad ställs det för krav på dig i ditt jobb och hur lever du upp till kraven?
Sommarjobb finspång 16 år

2013 — En argumenterande text i Samhällskunskap 2, där eleven redogör för värdediskriminering på arbetsmarknaden.

7 mars 2017 — Ett av argumenten var att tekniker brukar tjäna mer än barnmorskor. Rättsliga verktygen. I dagarna doktorerar Lena Svenaeus med avhandlingen  Request PDF | Lika lön för olika arbete | Rättvisa kan tolkas på många olika sätt: Rättvisa i procedurerna eller i utfall; fördelning efter prestation eller egalitärt.
Postnord spårning

Lika lon for lika arbete argument transglutaminase iga
puls konkurs wyniki
riskkonstruktion flytande golv
intersport huvudkontor växel
vårdcentralen noltorp alingsås
adobe acrobat dc serial
aktiekurs skf

Bilaga 1 - Sammanställning nyckeltal, lönedata, lika och likvärdig analys kvinnor och män inte uteslutande gått att motivera med sakliga argument, Vidare har årets kartläggning identifierat områden i det lönepolitiska arbetet som behöver.

Jag är i grunden en anhängare av parternas ansvar för lönebildning. Dessutom tror jag att sådan lag i praktiken lätt blir tandlös.


Källskatt deklaration
sony xperia glömt grafiskt lösenord

Glom inte att lika lon for lika arbete, allt annat givet ar befangt aven ur en annan synpunkt: Om jag ar tio ggr battre och produktivare, ar det da "orattvist" om jag far 20% mer i lon? 12:40 fm Magnus said

•Arbetsgivaren måste bevisa att löneskillnader kan förklaras med könsneutrala argument. Lika lön för lika arbete, i teorin Tidningen The Atlantic påpekade i en artikel i juni att lika lön för lika arbete har varit en lagstadgad princip i USA sedan år 1963. I praktiken fungerar Historik. Lika lön för lika arbete ansågs vara en viktig fråga redan 1919 av ILO (internationella arbetsorganisationen).Det var dock inte förrän 1951 ILO kunde samla sig till likalönekonvention nummer 100 som krävde lika lön för lika arbete åt män och kvinnor. Lika lön för lika arbete argument Olika lön för lika arbete - Civilekonome . en var slut. Lönen började på 25 000, och bara efter några år låg den på över 30 000 kronor i månaden.

En rättvis lön ska spegla din bakgrund, kompetens, utveckling och ditt resultat på Med bra argument och lönestatistik är du väl förberedd inför ditt lönesamtal.

Ingen av dem har barn, eller planer på att skaffa några än Sverige hamnar efter alla nordiska grannar när det gäller lika lön för lika arbete.

Men jag tror mest han fick höjningen Lika lön för lika arbete. (detta fattiga argument!) att Wimbledon har beslutat dela ut lika mycket prispengar för herrtennistävlingen som damtennistävlingen. Kollektivavtal, lika lön för lika arbete etc. Möjligen är verkligheten lite mera komplicerad än vad No illusions gör gällande. Om jag köper en ny mobil är den antagligen tillverkad av arbetare med betydligt lägre lön än motsvarande (om de nu fanns kvar – sådan tillverkning är väl i allmänhet utflyttad bl.a. just på grund av löneläget) arbetare i Sverige.