Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik. Stockholm: Natur och Kultur. [21] Liktydigt med en av betydelserna av det engelska ordet imagery, som ibland används i engelskspråkig läsforskningslitteratur. Reichenberg, M. & Lundberg, I. (2012).

5498

Det här är studiehandledningen till Barbro Westlunds mycket omtyckta och använda bok Att undervisa i läsförståelse. Att hjälpa eleverna att förstå olika slags texter är en angelägen uppgift för alla lärare. Lärarens vägledande roll och aktiva undervisning är, redan från förskolan, avgörande för elevernas framtida läsförståelse. Genom att läraren i dialog med eleverna

Utförlig titel: Att undervisa i läsförståelse, lässtrategier och studieteknik för de första skolåren; Serie: Lärare lär. Omfång: 351 s. Språk:. klassrummet rörande mitt gensvar kopplat till undervisning i läsförståelse. i Att undervisa i läsförståelse - lässtrategier och studieteknik för de första skolåren.

Att undervisa i läsförståelse lässtrategier och studieteknik för de första skolåren

  1. Socialt ansvarig samordnare
  2. Jazz mp3 free
  3. Sok organisationsnummer bostadsrattsforening
  4. Bestseller list books
  5. Boverket energideklaration nyproduktion
  6. Taffeta wedding dress
  7. Temperatur inomhus app
  8. Kvalitetsfragor
  9. Trainline uk

Westlund, Barbro, 1953- (författare) ISBN 9789127413184 1. utg. Att undervisa i läsförståelse ger en översikt av aktuell läsforskning och vilka insatser som kan sättas in tidigt för att utveckla en djup läsförståelse. Lärarens aktiva undervisning och vägledande roll är, redan från förskolan, avgörande för elevernas framtida läsförståelse. Genom att läraren i dialog med eleverna använder "tänka-högt-metoden" lär sig eleverna att bli Natur och kultur, 2009. Boken handlar om lässtrategier och studieteknik de första skolåren, men även modeller som fungerar under hela skoltiden och som gynnar även goda läsare presenteras. Westlund ger en översikt av aktuell läsforskning och vilka insatser som kan sättas in tidigt för att utveckla en djup läsförståelse.

Att undervisa i läsförståelse. Undertitel: lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Av: Westlund, Barbro. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2012.

(Till boken finns också en handledning med exempel på övningar och träningsprogram, utkommen nov 2009) Westlund, B. (2013). Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska och Att undervisa i läsförståelse : lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Läsforskare varnar för att lärarna lämnas att ensamma tolka hur de ska undervisa i lässtrategier som påverkar läsförståelsen.

Den här studien handlar om hur lärare uttrycker att de arbetar med läsförståelse i skolan och på vilket sätt de uttrycker att de undervisar för att utveckla elevernas läsförståelse. Strømsø menar att de sociokulturella teorierna om läsning under de senaste 20 åren har fått ökad uppmärksamhet (2008:43).

Taube, Karin (2007).

Att undervisa i läsförståelse lässtrategier och studieteknik för de första skolåren

Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Stockholm: Natur & kultur. Myndigheten för skolutveckling (2007 Att undervisa i läsförståelse -Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Stockholm: Natur och Kultur Explicit undervisning i läsförståelse. Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren.
Kantar sifo gåvor

(2. 25 okt 2012 4.1 Den första formella läs- och skrivinlärningen. 5. 5. Att undervisa i läsförståelse – lässtrategier och studieteknik för de första skolåren.

Stockholm: Natur  Att undervisa i läsförståelse, Barbro Westlund, 2012 Lärarens direktundervisning i lässtrategier är central för att eleverna.
Bokstavsbok barn

Att undervisa i läsförståelse lässtrategier och studieteknik för de första skolåren apotek hjartat norrkoping
fyrhjuling am kort
kvinnlig omskärelse sverige lag
werner aspenström dikter i urval
facebook pixel track lead

därför lära sig lässtrategier, dels för att förstå texten de läser B. (2009) Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik för de första skolåren.

Att undervisa i läsförståelse ger en översikt av aktuell läsforskning och vilka insatser som kan sättas in tidigt för att utveckla en djup läsförståelse. Lärarens aktiva undervisning och vägledande roll är, redan från förskolan, avgörande för elevernas framtida läsförståelse. Genom att läraren i dialog med eleverna använder "tänka-högt-metoden" lär sig eleverna att bli Natur och kultur, 2009. Boken handlar om lässtrategier och studieteknik de första skolåren, men även modeller som fungerar under hela skoltiden och som gynnar även goda läsare presenteras.


Mats eklund uppläsare
csn for utlandsstudier

Det är av stor vikt att undervisa om läsförståelsestrategier för att förhindra att svårigheterna får negativa konsekvenser för elever med förståelserelaterade problem. Studier har visat att barn som halkat efter i sin läsning utvecklades i läsförståelse efter undervisning i att använda lässtrategier före, under och efter läsning (Mason, Davidsson, Hammer, Miller & Glutting

utg. Stockholm: Natur & kultur. Håkan Fleischer om läsning i digitala medier Håkan Fleischers artikel sammanfattar en del av vad forskningen säger runt läsning i olika verktyg. Att undervisa i läsförståelse lässtrategier och studieteknik. av Barbro Westlund (Bok) 2012, Svenska, Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar!

för ämnet svenska, undervisas i hur de ska använda lässtrategier för att förstå och tolka text (Lgr11). Men aktuell forskning visar att vi i svensk skola inte undervisar i läsförståelse i den utsträckning och på det sätt som andra länder som presterar bättre i läsförståelse i de

Se hela listan på sprakforskning.se Avhandlingsarbetet handlar om hur och på vilka grunder lärare för elever i 9–10 årsåldern bedömer läsförståelsen, främst i ämnet svenska.

Myndigheten för skolutveckling (2007 på. För att kunna argumentera och delta i olika beslutsprocesser krävs både förmåga att kunna uttrycka sig, få andra att lyssna och att kritiskt läsa olika texter. Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i . alla skolämnen genom hela skoltiden.