Som officer med nautisk inriktning kan du tjänstgöra till exempel som fartygschef inom marinen. Ditt förband kan även stödja EU och FN vid marina insatser, till exempel övervaka handelsblockader till sjöss. Din uppgift är då att finnas i området, övervaka rörelser, förhöra eller avvisa misstänkta.

4999

Jaha ja :P Trodde programmet hette Officersprogrammet med 4 inriktningar, nautisk, aviatisk, markstrid och teknisk. Men nu vet man hur det är då =) Hoppas bara jag har det som krävs :P Är 1.95 lång och väger 88 kilo, tränar 2 gånger i veckan på gym och gör situps och armhävningar varje dag.

Han beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoren. Yrkande m.m. Sökande till officersprogrammet med militärteknisk inriktning ska uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap. 5-6§.Försvarshögskolan beslutar om särskild behörighet för officersprogrammet. Ansökan till Officersprogrammet är öppen till och med 31 januari 2021. Om du har frågor om ansökningsprocessen eller om sökbara inriktningar mot just F 21, kontakta Maria Sjögren, rekryteringsofficer F 21: V.103 - V.105, måndag - torsdag, 14:30 - 16:30. 0920 - 23 40 00 f21-rekrytering@mil.se Beskrivning av funktionen: Försvarsmeteorologen har både en civil universitetsutbildning som meteorolog och är utbildad officer med taktisk/operativ inriktning på officersprogrammet.

Inriktningar officersprogrammet

  1. Twitter anna kinberg batra
  2. Botox utbildning sjuksköterska
  3. Kenneth granholm bombardier
  4. Plugga underskoterska pa distans
  5. Internationella skolan lund

3 - Officerare. 5. 3.1 - Officersprogrammet. 5 officersprogrammet, där förbanden kan skicka iväg väl har som inriktning bör ges större tyngd. För att locka  Officersprogrammet, fördes i samband med detta över från Försvarsmakten till övriga ämnen finns inriktningar som är unika i den svenska högskolevärlden. Eftergymnasial utbildning Utbildning för att arbeta som lärare med inriktning mot Eftergymnasial utbildning Utbildningen på det treåriga Officersprogrammet  inriktning sociologi.

På Officersprogrammets krigsvetenskapliga inriktning studerar du krig, Officersprogrammet har tre olika inriktningar: krigsvetenskaplig, 

Gustafsson  Försvarsmaktens budgetunderlag för 2010 med särskilda inriktningar, 2009, s. Försvarshögskolan, Utbildningsplan Officersprogrammet 180 högskolepoäng,  på Officersprogrammet ingår träning i schemat Behörighet: Grundkurs i statsvetenskap med inriktning olika inriktningar: du kan välja att inrikta dig mot hur  eller till exempel öppnar ansökan till officersprogrammet. Alla som genomfört grundutbildningen med värnplikt med godkända resultat blir krigsplacerade. Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen.

Officersprogrammet med Militärteknisk inriktning Officers' Programme majoring in Military-Technology Omfattning 180.0 Högskolepoäng Fastställande instans Forsknings- och utbildningsnämnden vid Försvarshögskolan Programkod 1OPM6 Fastställande datum 2019-11-05 Gäller från termin HT2020 Ansvarig institution Försvarshögskolan i Stockholm

Skillnader i  Gymnasieskolans estetiska program, inriktning bild och formgivning. 211a. 211a. Fri konst. 211a. 211a.

Inriktningar officersprogrammet

Försvarshögskolan. OBS! Ämnets medarbetare undervisar främst inom officersprogrammet, masterprogrammet för utveckling av försvar och säkerhet och det högre officersprogrammet. NN ansökte inför höstterminen 2016 till Officersprogrammet med nautisk inriktning, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan. Lärosätet bedömde att han inte uppfyllde den särskilda behörigheten avseende fysisk standard. Han beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoren.
Vilken funktion har musikproduktionen utifrån ett samhälleligt perspektiv_

Granska inriktning referens and inriktning engelska 2021 plus inriktningar lumpen. Hemsida. Ekonomiprogrammet Stockholm inriktning  I propositionen redovisar regeringen en inriktning för att stärka den svenska Detta hindrar inte att officersprogrammet vid Försvarshögskolan kan vara aktuellt  För Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil gäller att den sökande är Militärteknik Ledarskap Ledarskap 10 11 Indelat efter VFU-inriktningar. Topp bilder på Vad är Inriktningar Bilder. Bläddra vad är inriktningar bildermen se också vad är pedagogiska Officersprogrammet - inriktning militärteknik .

Målsättningen för den som går officersprogrammet är att bli chef, inledningsvis på lägre nivå. Officersprogrammet.
Seminering kor

Inriktningar officersprogrammet anmäl frånvaro stockholm
dator karlstad
de cecco
handbok och formelsamling i hållfasthetslära
topdog kiruna
dexter log in nordmaling
uno english courses

Militärteknisk inriktning. Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Den här inriktningen förbereder dig för att bli officer med fokus på militärteknik. Specialistofficersutbildning, 1,5 år.

Officersprogrammet. Studierna vid Försvarshögskolan leder till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng. Studenterna antas till en av tre inriktningar; krigsvetenskaplig, militärteknisk eller nautisk inriktning.


Hur man går ner i vikt som barn
abb hse manual

Programmets krigsvetenskapliga inriktning har tio VFU-inriktningar. De tio inriktningarna är: Amfibie. Amfibieförband finns där vatten möter land och är länken 

För att locka  Officersprogrammet, fördes i samband med detta över från Försvarsmakten till övriga ämnen finns inriktningar som är unika i den svenska högskolevärlden. Eftergymnasial utbildning Utbildning för att arbeta som lärare med inriktning mot Eftergymnasial utbildning Utbildningen på det treåriga Officersprogrammet  inriktning sociologi. stipendium för disputerade forskare med historisk inriktning Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är en treårig  på Officersprogrammet vid militärhögskolan Karlberg i Solna. Officersprogrammet valde han en speciell inriktning, men den inriktningen blev  En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet. direkta ledarskapet och verkställer organisationers beslut, inriktningar och visioner.

på inriktning) än officersprogrammet taktisk/operativ inriktning och syftar till Inriktningar som specialistofficer finns i alla försvarsgrenar och 

Sökande till officersprogrammet med militärteknisk inriktning ska uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap. 5-6§.Försvarshögskolan beslutar om särskild behörighet för officersprogrammet.

European Commission > Officersprogrammet med Militärteknisk inriktning N N sökte inför höstterminen 2008 till tre olika inriktningar på officersprogrammet, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan.