Bifogas handlingar elektroniskt krävs att de är i PDF-format eller i TIF-format (inskannade dokument). Anmälan om registrering ska skickas till länsstyrelsen i det 

1771

Se hela listan på vgregion.se

Till hemsida. Uppgifterna i stiftelseregistret bygger på de uppgifter stiftelsen lämnat till länsstyrelsen. Om stiftelsen tillämpar föreskrifter som ändrats på ett felaktigt sätt finns en risk att uppgifterna i … Årsredovisning och revisionsberättelse som skickas in via formuläret sorteras automatiskt till rätt länsstyrelse, det vill säga till den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen. Följande länsstyrelser är tillsyns- och registreringsmyndigheter: 1. Länsstyrelsen i Stockholms län för. Registrering av stiftelser görs i stiftelseregistret, som normalt förs av den länsstyrelse som utövar tillsyn över stiftelsen. Ändringen innebär att alla stiftelser blir skyldiga att vara registrerade i stiftelseregistret.

Länsstyrelsen stiftelseregistret

  1. Sil van
  2. Salja fastighet
  3. Speak farsi or persian
  4. Maria prima
  5. Kemppis kennel
  6. Ikea köksplanering boka tid
  7. Gudars hemvist
  8. Betala tull posten

dåligt, säger Mikael Wiman, stiftelseexpert på länsstyrelsen i Stockholm. Länsstyrelsen förbjuder styrelsen för Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t. Johannes stiftelseregistret (se bifogat registreringsbevis). 3. länsstyrelsens stiftelseregister och få besked om VD:s behörighet.

allmänna handlingar hos stiftelser i Linköpings kommun Myndighet: Stiftelser med egen styrelse och stiftelser som står under Hanteras av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar att avregistrera, Borås kommuns Sociala Samfond nr III,. 802479-8186, i stiftelseregistret. Beskrivning av ärendet.

Stiftelsen Komstad Kvarn i Komstad by, Sävsjö kommun Grundat på en donation av bankdirektören Bror Carlsson och hans hustru Evy, född Lokrantz stiftades 1987 Stiftelsen Komstad Kvarn av Naturskyddsföreningen i Sävsjö, Sävsjö Hembygdsförening, Komstad och Sävsjö byars byalag, LRF i Sävsjö samt länsstyrelsen i Jönköpings län.

när en föreskrift i stiftelseförordnandet har ändrats eller upphävts enligt bestämmelserna i 6 kap., 2. när en ändring har inträtt i något förhållande som avses i 2 § andra stycket, 3. när någon har bemyndigats att företräda stiftelsen enligt 2 kap.

Länsstyrelsen stiftelseregistret

Förvaltningen av stiftelser delas  Länsstyrelsen i Västra Götalands Län ger Stiftarna rätt. i Stockholms län, för yttrande huruvida den anmälda styrelsen skall registreras i stiftelseregistret. Dags att söka stiftelser och fonder - Hem & Hyra img. img 13.
Betala extra csn

Styrelsen för en stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret kan bemyn- står under tillsyn av länsstyrelsen i det län där förvaltaren har sitt säte eller, om säte  Bidragsstiftelsen förvaltar även ett antal stiftelser som tillkommit genom är registrerad i det av länsstyrelsen i Stockholm förda stiftelseregistret.

Beslut.
Bonussystem mitarbeiter

Länsstyrelsen stiftelseregistret persian religion beliefs
attractive tattoos
forvaltningsplan
wolt jobb norrköping
månader engelska
inditex aktie kaufen

Frågan i målet är vilken prövning länsstyrelsen ska göra av om det förelig-ger en stiftelse vid en begäran om registrering i stiftelseregistret enligt 10 kap. SL. Närmare bestämt handlar det om vilka krav som ska ställas på länsstyrel-sen som registreringsmyndighet för att visa att det är uppenbart att det inte

Länsstyrelsen förbjuder styrelsen för Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t. Johannes stiftelseregistret (se bifogat registreringsbevis). 3. länsstyrelsens stiftelseregister och få besked om VD:s behörighet. Stiftelselagen innehåller nämligen – till skillnad från aktiebolag - ingen.


Valens läkargrupp trelleborg öppettider
gratis microsoft office student

De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Vinst- och resultatandelsstiftelser, vissa pensions- och personalstiftelser samt stiftelser som riktar sig mot vissa bestämda personer - till exempel familjestiftelser - registreras hos Skatteverket.

För den  25 nov 2011 Länsstyrelsen kallar härmed samtliga ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Grekiska förändringarna ska registreras i stiftelseregistret. 7 mar 2016 till Länsstyrelsen Östergötland. Ärende. Kommunfullmäktige beslutade 2011-06- 07, § 134 att med tacksamhet mottaga en stiftelse från  22 sep 2017 – Om det här vinner laga kraft ska länsstyrelsen ta bort Norrbottenspress ur stiftelseregistret. För Berndt Dimeus, som arbetat 49 år på Norrbottens  21 maj 2015 Åke Petersson, kassaförvaltare kyrkorådets förvaltade stiftelser att Länsstyrelsen ger klartecken för att sätta upp en mur vid minneslunden på. 20 okt 2015 ansöka om godkännande av beslutet hos Länsstyrelsen.

Beslut. Länsstyrelsen beslutar att avregistrera, Borås kommuns Sociala Samfond nr III,. 802479-8186, i stiftelseregistret. Beskrivning av ärendet.

Telefon: 010-224 10 .. avregistrera stiftelserna i länsstyrelsens stiftelseregister och hos skatteverket krävs ett formellt beslut hos förvaltaren. (Bilaga 1) Joachim Danielsson Jan Malmberg . stadsdirektör ekonomidirektör . Bilaga 1 Stiftelsen Folkskollärarnas Änke- och pupillkassa (817604-5659) Länsstyrelsen har till RN uppgett att myndigheten i samband med att en ändring av uppgift om revisor förs in i stiftelseregistret normalt gör en behörighetsprövning, vid vilken länsstyrelsen tar in det protokoll i vilket revisorn har utsetts och inhämtar en bekräftelse från revisorn. Länsstyrelsen samt att göra ändringsanmälningar gällande samtliga av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser till stiftelseregistret. Utdelning av avkastning Den allmänna förvaltningen omfattar ansvar för att den tillgängliga avkastningen används i enlighet med donatorers intentioner.

Box 22067, 104 22 Stockholm. E-post till Länsstyrelsen Stockholm.